Online Prasad

Pooja Prasad Seva

Choose your desired package and Pay Now!
श्री कुलदेवतेला शांत करण्यासाठी अभिषेक करावा. अखंड सौभाग्यासाठी भोगी करावी. घरपरपंच भरभरारीसाठी कुलदेवतेला नैवैद्य दाखवावा. घरात शुभकार्य असल्यास आहेर करावा. समृद्धि धंदा / व्यवसाय नोकरीतील यशासाठी सिंहासन भरावे. घरातील वाद कलह शांत करण्यासाठी गोंधळ पूजा करावी. सेवा तन मन धनाच्या सुखासाठी जोगवा वाढावा, परडी भरावी. अपत्य प्राप्तीसाठी जावळ नवस करावा. घर, वास्तू, संपत्तीचे काम होण्यासाठी पानाचे घर घालावे. वाईटापासून सुरक्षेसाठी दैत्याला नैवैद्य दाखवावा.

pooja thali

  Kukumarchan Puja

  Tuljabhavani puja

  351  

Tulja Bhavani Puja Service in Tuljapur

  Bhogi Puja

  Khan,Naral Outi

  551  

Tulja Bhavani Vidhis Puja Service in Tuljapur

  Sadi-choli-oti-6-war

  tuljabhavani puja

  751  

Tulja Bhavani Puja information in Tuljapur

  Sad-choli-oti-9-war

  tuljabhavani puja

  751  

pooja thali

  Panchamrut Snan Puja

  Abhishek Puja

  751  

pooja thali

  Panchamrut Snan Puja

  With Sadi Choli (6 war)

  1100  

pooja thali

  Panchamrut Snan Puja

  With Sadi Choli (9 war)

  1400  

pooja thali

  Mahapuja

  With Sadi Choli (9 war)

  2100  

pooja thali

  Alankar Mahapuja

  Tuljabhavani Puja

  3100  

pooja thali

  Man-Sanman-Mahapuja

  tuljabhavani puja

  4100  

pooja thali

  Mahapuja - Shrikhand

  tuljabhavani puja

  5001  

pooja thali

  Mal-Pardi

  tuljabhavani puja

  1100  

pooja thali

  Jagran-Gondal

  Khan, Naral, Outi

  1151  

pooja thali

  Akhand Nandadip

  9 Days (Navratra)

  1100  

pooja thali

  Saptashati Path

  9 Days (Navratra)

  1151  

pooja thali

  Naivadya

  Puran Poli (veg)

  251  

pooja thali

  Naivadya

  Khara Nonveg

  400  

pooja thali

  Kumarika / Savashon-Bhojan

  1100 (5 woman) 

pooja thali

  Phulanche-Ghar

  9 Days (Navratra)

  3100  

pooja thali

  Panachi Prabhaval

  9 Days (Navratra)

  1100  

pooja thali

  Sinhasan-Curd

  tuljabhavani puja

  10000  

pooja thali

  Sinhasan-Shrikhand

  tuljabhavani puja

  15000  

pooja thali

  Sinhasan-Loni-Butter

  tuljabhavani puja

  25000  

pooja thali

  Javal Pooja

  Javal pooja

  400