Online Prasad

Pooja Prasad Seva

Choose your desired package and Pay Now!
श्री कुलदेवतेला शांत करण्यासाठी अभिषेक करावा. अखंड सौभाग्यासाठी भोगी करावी. घरपरपंच भरभरारीसाठी कुलदेवतेला नैवैद्य दाखवावा. घरात शुभकार्य असल्यास आहेर करावा. समृद्धि धंदा / व्यवसाय नोकरीतील यशासाठी सिंहासन भरावे. घरातील वाद कलह शांत करण्यासाठी गोंधळ पूजा करावी. सेवा तन मन धनाच्या सुखासाठी जोगवा वाढावा, परडी भरावी. अपत्य प्राप्तीसाठी जावळ नवस करावा. घर, वास्तू, संपत्तीचे काम होण्यासाठी पानाचे घर घालावे. वाईटापासून सुरक्षेसाठी दैत्याला नैवैद्य दाखवावा.

कुंकुम अर्चना पुजा / Kumkumarchana Pooja. # Tuljabhavani puja.

  Kumkumarchana Pooja.

  Tuljabhavani puja.

  351  
भोगी पुजा / Bhogi Pooja # Khan,Naral Outi

  Bhogi Pooja

  Khan,Naral Outi

  551  
साडीचोळी ओटी सहावर / Sadi choli-oti-6-war  # tuljabhavani puja

  Sadi choli-oti-6-war

  tuljabhavani puja

  751  
साडीचोळी ओटी नऊवार / sadi choli-oti-9-war # tuljabhavani puja

  sadi choli-oti-9-war

  tuljabhavani puja

  1100  
पंचामृत स्नान (अभिषेक पुजा) / panchamrut snan #  Abhishek Puja

  panchamrut snan

  Abhishek Puja

  751  
पंचामृत स्नान सहावर साडी / panchamrut snan 6 war sadi #  With Sadi Choli (6 war)

  panchamrut snan 6 war sadi

  With Sadi Choli (6 war)

  1100  
पंचामृत स्नान नऊवार साडी/ Panchamrut snan 9 war sadi # With Sadi Choli (9 war)

  Panchamrut snan 9 war sadi

  With Sadi Choli (9 war)

  1400  
महापूजा / mahapooja # With Sadi Choli (9 war)

  mahapooja

  With Sadi Choli (9 war)

  2100  
अलंकार महापूजा / Alankar mahapooja # Tuljabhavani Puja

  Alankar mahapooja

  Tuljabhavani Puja

  3100  
मानसन्मान महापूजा / Mansanman mahapooja # tuljabhavani puja

  Mansanman mahapooja

  tuljabhavani puja

  4100  
महापूजा- श्रीखंड / Mahapooja Shrikhand # tuljabhavani puja

  Mahapooja Shrikhand

  tuljabhavani puja

  5001  
माळपरडी / malparadi # tuljabhavani puja

  malparadi

  tuljabhavani puja

  1100  
जागरण गोंधळ / Jagaran Gondhal # Khan, Naral, Outi

  Jagaran Gondhal

  Khan, Naral, Outi

  1151  
अखंड नंदादीप / Akhand Nandadip # 9 Days (Navratra)

  Akhand Nandadip

  9 Days (Navratra)

  1100  
सप्तशती पाठ / Saptshathi path # 9 Days (Navratra)

  Saptshathi path

  9 Days (Navratra)

  1151  
नैवैद्य- पुरणपोळी / Naivaidya Puranpoli #  Puran Poli (veg)

  Naivaidya Puranpoli

  Puran Poli (veg)

  251  
नैवैद्य- खारा(मटण) / Naivaidya - Khara(Matan) # Khara Nonveg

  Naivaidya - Khara(Matan)

  Khara Nonveg

  400  
कुमारिका/ सवासन भोजन / kumarika Savashan Bhojan # 5 woman

  सवासन भोजन / kumarika Savashan Bhojan

  5 woman

  1100  
फुलांचे घर / Fulanche Ghar #  9 Days (Navratra)

  Fulanche Ghar

  9 Days (Navratra)

  3100  
पानांचे घर / pananche Ghar # 9 Days (Navratra)

  pananche Ghar

  9 Days (Navratra)

  1100  
जावळ पुजा / javal pooja #  Javal pooja

  javal pooja

  Javal pooja

  400