Blog

तुळजाभवानी मंदिराची रचना.

तुळजाभवानी मंदिराची रचना.

डोंगराच्या पश्चिम उतरणीवर हे देवास्थान असल्यामुळे मंदिराकडे जाण्यासाठी ९३ पायऱ्या उतराव्या लागतात. भवानी मातेच्या मंदिरात जाण्यासाठी पाय-या उतरल्यानंतर महाद्वार लागते. त्यावरील काही

Posted 2019-06-15 20:41:38